Αθήνα , 3 Δεκεμβρίου 2020

 ΜΗΝΥΜΑ ΛΑ.Ο.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Όταν στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 1εκ. συνάνθρωποι μας με αναπηρία και στην πολιτισμένη Ευρώπη περίπου 37 εκ. άτομα, δεν αρκεί να θυμόμαστε τις ανάγκες των ατόμων αυτών, μόνο την 3η Δεκεμβρίου που έχει οριστεί σαν Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

Πρώτη προτεραιότητα κάθε πολιτισμένου κράτους είναι η φροντίδα και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ανθρώπων αυτών, εντάσσοντας τους στο δυναμικό της κοινωνίας.

Στην μόρφωση, στην ειδίκευση, στην αγορά εργασίας, στην πρόσβαση τους σε κάθε σημείο της πόλης, στα αθλήματα, στην υγεία.

Η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και κάθε πολίτης, ο καθένας από την μεριά του, οφείλουν να συμβάλουν στην ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Η Αναπηρία δεν είναι ασθένεια, είναι κίνητρο και δίνει δύναμη  στους ανθρώπους αυτούς, να διακριθούν σε όλους τους τομείς της ζωής.