Αθήνα , 3 Μαρτίου 2020

Η Ελλάδα δέχεται επίθεση στον Έβρο

 «Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου εδάφους».

Συγχαίρουμε τους μαχητές των συνόρων μας και τους δηλώνουμε την πλήρη και αμέριστη συμπαράσταση μας.

Καταδικάζουμε τον μονίμως ηττημένο «Ντούτσε» της Ανατολής και όλους τους πρόθυμους ηλίθιους, που του συμπαραστάθηκαν και τον πίστεψαν.

Όσον αφορά τους εσωτερικούς Κλαζομενίους που μονίμως ασχημονούν στα Εθνικά θέματα, εκφράζουμε την πλήρη περιφρόνηση μας.