Απόφαση Προέδρου

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στα πλαίσια της οικονομικής αυτοτέλειας και αυτάρκειας του κόμματος , συγκροτείται 4μελής επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ, με επικεφαλής τον κ. Παπαλάμπρου Αλέξανδρο (τηλ. 6906814882 )  και τα παρακάτω μέλη.

Α. Γεωργακόπουλος  Ιωάννης       τηλ.  6942796670

Β. Πισσαράκης           Μάνος          τηλ.  6937073670

Γ. Σταύρου                 Ιωάννης       τηλ.  6998555333

2.- Καθήκον και μέλημα της επιτροπής είναι η κατάθεση προτάσεων, η εκπόνηση οικονομικού σχεδιασμού καθώς και η υλοποίησή αυτών, με στόχο έναν εύρωστο οικονομικά αλλά και ανεξάρτητο και αδέσμευτο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ