Προς ενημέρωση στελεχών μελών και φίλων του ΛΑ.Ο.Σ

Γνωστοποιούμε ότι στα πλαίσια αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης του κόμματος, ως ένα κύριο θέμα που έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα ήταν και η επικαιροποίηση του αρχείου των μελών και φίλων του ΛΑ.Ο.Σ. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη, αφ ενός μεν για να...

Προς ενημέρωση Στελεχών μελών και φίλων του ΛΑ.Ο.Σ

Απόφαση Προέδρου ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στα πλαίσια της οικονομικής αυτοτέλειας και αυτάρκειας του κόμματος , συγκροτείται 4μελής επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ, με επικεφαλής τον κ. Παπαλάμπρου Αλέξανδρο (τηλ. 6906814882 )  και τα παρακάτω μέλη. Α....