Προς ενημέρωση Στελεχών , μελών και φίλων του ΛΑ.Ο.Σ
 
Ενημερώνουμε ότι η, (κατόπιν αποφάσεως Προέδρου απο 27-08-2019) συσταθείσα επιτροπή με θέμα, » Διαδικασίες Οργάνωσης Συνεδρίου ΛΑ.Ο.Σ » ,θα συνέλθει σε σύσκεψη την Τετάρτη 11-09-2019 δια λήψη αποφάσεων.