Για την πλέον εύρυθμη λειτουργία του κόμματος , ορίζεται ο κ. Καλφόπουλος Κωνσταντίνος (Δημοσιογράφος), ως Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Αττικής, με όρια ευθύνης την περιοχή της Ανατολικής  Αττικής, για υποβοήθηση του έργου του Περιφερειάρχου κ. Παπαπέτρου Δημήτρη.

Μετά την τοποθέτηση του κ. Καλφόπουλου η Περιφέρεια Αττικής απαρτίζεται όπως παρακάτω:

Περιφερειάρχης Αττικής Παπαπέτρου Δημήτρης

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης με όρια ευθύνης την Δυτική Αττική Καϊσαρλής Στέφανος

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης με όρια ευθύνης την Ανατολική Αττική Καλφόπουλος Κωνσταντίνος

Στον νέο Αναπληρωτή Περιφερειάρχη ευχόμαστε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα, με νικηφόρους αγώνες για το κόμμα !

 

 

 

 Ο Γενικός Διευθυντής

&

Γραμματέας Οργανωτικού

 

Γεώργιος Κρικόπουλος